Taisyklės

 

ParduoduPerku.lt yra nemokamų skelbimų tinklapis, kuriame kiekvienas gali talpinti skelbimus (su nuotraukomis ar be jų) nemokamai. Visi, kurie talpina savo skelbimus ParduoduPerku.lt tinklapyje, yra susipažinę ir sutinka su žemiau išvardintomis taisyklėmis:

 • Draudžiama savo skelbimuose skelbti melagingą, neetišką bei Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančią informaciją.
 • Draudžiama pardavinėti, siūlyti ar reklamuoti farmacijos produktus (vaistus, vitaminus, papildus ir pan.).
 • Draudžiama dubliuoti skelbimus, t.y. to paties turinio skelbimas gali būti talpinamas tik vieną kartą. Esant reikalui privalu naudotis skelbimo redagavimo galimybe. ParduoduPerku.lt administracija pasilieka teisę savo nuožiūra ir be atskiro perspėjimo koreguoti skelbimą (-us) nekeičiant jo (jų) esmės.
 • Skelbimas privalo būti patalpintas tik į jo turinį atitinkančią kategoriją.
 • Skelbimas privalo būti išdėstytas trumpai ir aiškiai. Visi laukai turi būti užpildyti taisyklingai, t.y. tikroji parduodamo ar perkamo daikto kaina turi būti nurodyta „Kaina“ skiltyje, telefono numeris (jeigu nurodomas) – „Tel. numeris“ skiltyje ir t.t.
 • Skelbimo antraštė negali būti parašyta didžiosiomis raidėmis.
 • Draudžiama skelbimo antraštėje naudoti skyrybos ir/ar kitus ženklus, siekiant paryškinti ar kitaip išskirti skelbimą.
 • Draudžiama skelbimų peržiūras generuoti bet kokios programinės įrangos pagalba. Tokios programinės įrangos naudotojų IP adresas (-ai) gali būti užblokuoti neribotam laikui. Skelbimai, kurių peržiūrų skaičius keliamas dirbtinai – trinami be atskiro įspėjimo.
 • Skelbime būtina nurodyti bent vieną iš kontaktų: el. pašto adresą arba telefono numerį.
 • Bet kuriuo vienu arba visais nurodytais kontaktais sutinkate gauti kitų ParduoduPerku.lt naudotojų bei ParduoduPerku.lt sistemos siunčiamus pranešimus, susijusius su jūsų veikla ParduoduPerku.lt tinklapyje.
 • Kartu su skelbimu galima talpinti iki 40 (keturiasdešimt) nuotraukų. Nuotrauka (-os) gali būti JPG, PNG arba GIF formato ir turi užimti ne daugiau nei 10MB.
 • Kartu su skelbimu talpinama nuotrauka turi atitikti skelbimo turinį, negali būti įžeidžianti, melaginga ar prieštaraujanti Lietuvos Respublikos įstatymams.
 • ParduoduPerku.lt administracija turi teisę įkeltą skelbimą reklamuoti socialiniuose tinkluose, kituose tinklapiuose.
 • Skelbimui nustojus galioti (pvz. prekė parduota) skelbimą privaloma ištrinti.
 • Tam pačiam asmeniui / įmonei registruotis galima tik kartą (pamiršus prisijungimo duomenis reikia naudotis priminimo paslauga arba susisiekti su administratoriumi).
 • Neatitinkantys taisyklių skelbimai bus šalinami be atskiro įspėjimo. Nuolatinių pažeidėjų IP adresai bus blokuojami neribotam laikui.
 • Visą atsakomybę, tenkančią dėl galimų pažeidimų į turtinę, intelektinę ar kitokią nuosavybę, taip pat dėl galimai padarytos turtinės ir neturtinės žalos, neša konkretaus skelbimo autorius (-ė).Privatumo informacija

Tinklapyje ParduoduPerku.lt Jūsų privatumas yra gerbiamas ir jokia asmeninė informacija (vardas, el. pašto adresas, telefono nr. ir t.t.) niekada nebus perduota tretiesiems asmenims (išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai) ar kaip kitaip neteisėtai naudojama. Išimtis taikoma naršyklių slapukams – dalis informacijos (tokia kaip aplankyti puslapiai, paieškos žodžiai) gali būti naudojama trečiųjų šalių, siekiant pateikti interesus atitinkančią reklamą.Atsakomybės ribojimas

ParduoduPerku.lt administracija neatsako už skelbimų turinį, jų teisingumą ir teisėtumą, bei turtinę, moralinę ar kitokią žalą, patirtą naudojantis ParduoduPerku.lt skelbimų tinklapiu tiesiogiai ir/arba netiesiogiai, taip pat pasilieka teisę bet kada keisti šias taisykles be atskiro įspėjimo. Visą atsakomybę dėl galimos turtinės ir neturtinės žalos, padarytos ParduoduPerku.lt savininkui ir/ar trečiajai šaliai, prisiima skelbimo autorius.