Šis skelbimas viešai nepublikuojamas ir matomas tik jums. Skelbimai gali būti nerodomi todėl, kad yra pasikartojantys ir/arba neatitinka minimalios kokybės rekomendacijų. Jeigu manote, jog įsivėlė klaida – praneškite skelbimų redaktoriui.

kaina – 376 Eur

Religinė literatūra

Parduodu įvairias religinio turinio knygas:
1. Dvasiškas maistas Kristaus Sužiedotinei.Par. šv. Alfonsa Liguorą. Knyga Pirma. 1905 m. - 10 Eur
2. Pirmas tautinis Lietuvos Eucharistinis kongresas. Vadovas. 1934 m. - 3 Eur
3. Kauno Arkivyskupijos Eucharistinio kongreso vadovas. 1931 m. - 3 Eur
4. K. Barkauskas. ,,Pavasario“ sąjungos idėjiniai pagrindai. 1926 m. - 5 Eur
5. Šeimyna Kristui. 1928 m. - 5 Eur
6. Gabrielius Palau, S. J. Veiklioji katalikė. 1935 m. - 5 Eur
7. VENITE, ADOREMUS... Adoracijų vadovėlis. 1910 . - 10 Eur
8. Kelias į Dangų arba maldu knygelė. 1909 m. - 60 Eur
9. Stebuklai Dievo Švenčiausiame Sakramente per K. G. Rasignola. 1906 m. - 30 Eur
10. Šv. Kazimiero draugijos leidinys Nr. 158. Gegužės mėnuo. Gegužinėms pamaldoms vadovėlis. 1914 m. - 5 Eur
11. Šv. Kazimiero Draugijos leidinys Nr. 169. Selma Lagerlof. Legendos apie Kristų. 1914 m. - 10 Eur
12. Šv. Kazimiero draugijos leidinys. Nr. 167. Naujasai Popiežius Benediktas XV. 1914 m. - 5 Eur
13. Platesnis Katekizmas arba Švento Rymo- Katalikų Bažnyčios mokslo išguldymas patvirtintas Žemaičių ir Vilniaus Vyskupijoms. 1908 m. - 20 Eur
14. Švenčiausios Panelės apsireškimai Liurde. 1909 m. - 20 Eur
15. T. Kempietis. Kristaus sekimas. 1939 m. -5 Eur
16. Pirmojo Žemaičių vyrų Eucharistinio kongreso Telšiuose 1939. VI. 16-18. Vadovas. 1939 m. - 3 Eur
17. Šv. Kazimiero Draugijos leidinys Nr. 363. Katekizmo metodas. 1923 m. - 3 Eur
18. Kun. P. Penkauskas. Šventoji Naujojo Įstatymo istorija. 1928 m. - 10 Eur
19. Kardinolas D. J. Mercier. Bedieviškoji laisvamanybė ir viešoji dorovė. 1938 m. - 2 Eur
20. Dr. Tihameris Tothas. Amžinasis gyvenimas. I dalis. 1940 m. - 5 Eur
21. Šv. Kazimiero Draugijos leidinys Nr.516. Naujo Įstatymo šventoji istorija, atpasakota Evangelijos tekstais.1931 m. - 15 Eur
22. Dr. FR. V. Fėrsteris. Jaunuomenės auklėjimas. Knyga tėvams, mokytojams ir dvasiškiams. 1922 m. – 25 Eur
23. Dr. Tihamer Toth. Jaunos sielos auklėjimas.. 1935 m. - 20 Eur
24. Vysk Petras Prnciškus Būčys M. i. C. Katalikų tikyba pagal Apaštalų sudėjimą. III Tomas. Šventoji Dvasia. 1932 m. - 20 Eur
25. Tiesos kelias. Religijos bei doros mokslo ir visuomenės gyvenimo mėnesinis laikraštis. Pamokslai. 1933 m. - 20 Eur
26. Maldaknygė ,,MODLITW“. 1856 m. - 50 Eur
27. Kun. Dr. P. Aleksa. Apsaugok, Aukščiausias! Išeivijos maldos ir giesmės. 1945 m. – 5 Eur
28. K. Šilinis. Žmogus šių dienų sūkuriuose. 1938 m. – 2 Eur
Apmokant pašto išlaidas siunčiu į kitus miestus

1 / 13 Religinė literatūra
Nemokamai gaukite pranešimą kai bus patalpintas naujas skelbimas kategorijoje Religija, filosofija:
Komentarai
Laimutė
Kuršėnai
Skelbimus talpina nuo 2016 metų 07 mėn.
Derybos:
Taip, galima derėtis
Skelbimo nr.:
242972
Patalpino:
Privatus asmuo
Perskaitė:
1700
Atnaujintas:
2020-01-12 19:36