Užklausa dėl skelbimo: Lietuvos architektūros istorija I tomas 1988 3,00 EUR

Laukelius, pažymėtus žvaigždute (  * ), užpildyti būtina.
Atgal į skelbimą

Skelbimo santrauka

Lietuvos architektūros istorija I tomas 1988 3,00 EUR

Lietuvos architektūros istorija I tomas 1988 3,00 EUR - 3 Eur

Lietuvos architektūros istorija Nuo seniausių laikų iki XVIIa. vidurio/I tomas Pirmą tomą sudaro 3 skyriai: 1 skyrius ankstyviausia statybinė -žmogaus veikla 2 skyrius mūrinės statybos pradžia, konstrukcijų ir mūrijimo technikos kaita 3 skyrius apie naują architektūros raidos etapą XV-XVIIamžius Keturių tomų monografija mokslinis redakt. arch.m.kand. Jonas Minkevičius Vilnius 1988

saule